Wprowadzone przez admin

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy” z siedzibą w Cedrach Wielkich przy Leśnej 32 zwołuje na dzień : 30-09-2021 o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy” które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim, ul. Kasprowicza 16. Zawiadomienie i porządek obrad

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy” z siedzibą w Cedrach Wielkich przy Leśnej 32 zwołuje na dzień : 25-06-2021 o godz. 18.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy” które odbędzie się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ul. Osadników Wojskowych 41. Zawiadomienie i porządek obrad Formularz zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej […]

Orange Światłowód na osiedlu w Cedrach Wielkich

Szanowni mieszkańcy ,informujemy, że firma Orange poinformowała Spółdzielnię o obecności przedstawicieli firmy na osiedlu w Cedrach Wielkich celem przedstawienia oferty i zawierania umów na podłączenie do Światłowodu. ORANGE Mamy to!

KOMUNIKAT – tryb pracy zdalnej

Szanowni Państwo, zgodnie z rekomendacją Wojewody Pomorskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w związku z występowaniem przypadków zachorowań w Europie oraz w Polsce na chorobę COVID-19 , wywołanej koronawirusem, informujemy, że biuro SMLW ŻUŁAWY przechodzi w tryb pracy zdalnej We wszystkich sprawach prosimy o kontakt mailowy na adres : biuro@smzulawy.pl W przypadku wystąpienia awarii prosimy […]

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” zwołuje na dzień 24.06.2019 o godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w buduynku ŻOKIS w Cedrach Wielkkich ul. Osadników Wojskowych 41. Zawiadomienie

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki ś.p. Krystyny Linki wieloletniego Członka Zarządu naszej Spółdzielni a obecnie Członka Rady Nadzorczej. Wyrazy współczucia dla najbliższych składają Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy S.M.L.W. “Żuławy”  

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac – C.O. i CWU

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim jest w trakcie realizacji projektu obejmującego zakresem termomodernizację budynku (ściany fundamentowe i nadziemne), likwidację gazowych podgrzewaczy wody, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz budowę węzła dwu-funkcyjnego. Środki na przeprowadzenie inwestycji pochodzić będą: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz własnych środków Funduszu Remontowego. […]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac termomodernizacji budynku Wojska Polskiego 12

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim jest w trakcie realizacji projektu obejmującego zakresem termomodernizację budynku (ściany fundamentowe i nadziemne). Środki na przeprowadzenie inwestycji pochodzić będą: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz własnych środków Funduszu Remontowego. Z uwagi na konieczność spełnienia wymogu formalnego WFOŚiGW, mając na uwadze dotychczasową współpracę […]