„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

ś.p. Krystyny Linki

wieloletniego Członka Zarządu naszej Spółdzielni a obecnie Członka Rady Nadzorczej.

Wyrazy współczucia dla najbliższych składają
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz pracownicy
S.M.L.W. “Żuławy”