Zarząd Spółdzielni

Adam Sitek

Prezes Zarządu

Anna Kobierska

Członek Zarządu