ŻUŁAWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Cedrach Wielkich

Spółdzielnia Mieszkaniowa Żuławy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa “Żuławy” w Cedrach Wielkich powstała z inicjatywy pracowników SKR, którzy w październiku 1981 r. skierowali pisma w tej sprawie do Urzędu Gminy i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Pierwsze posiedzenie założycielskie obyło się dn. 30 października 1981 r. i wzięło w nim udział 25 członków. Uchwalony został Statut Spółdzielni i wybrano Zarząd w składzie: Edward Woźniak – Przewodniczący Zarządu; Lechosław Linka; Edward Wójcik, oraz Radę Nadzorczą w składzie: Henryk Bieliński; Stanisław Jakimczyk; Jan Wawer; Zbigniew Dołęgowski; Zdzisław Musiał. Na posiedzeniu Rady podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu na budowę trzech pierwszych bloków (obecnie bloki: 32, 30, 28 przy ul. Leśnej w Cedrach Wielkich) i tak zaczęła się historia…

Telefony

Sekretariat - Biuro Zarządu

Urszula Grzyb
tel/fax: 58 683 60 54

Awarie, remonty i zgłoszenia

SZTIN – Tomasz Sznajder
tel: 505 835 999

Godziny przyjęć

Biuro Spółdzielni

Poniedziałek 8:00 – 18:00 oraz czwartek 8:00 – 15:00
Wtorek, środa, piątek – praca wewnętrzna Zarządu

Prezes Zarządu

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 16:00 – 18:00
w siedzibie SM Żuławy.

Informacja

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. “Wymiana żródeł ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 32 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w październiku 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 32 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 16 kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 14500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 32 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 244353,00 zł, w tym w formie pożyczki 181520,00 zł oraz w formie dotacji 62833,00 zł.

Kotłownia bloku 32 jest ostatnim etapem. Z chwilą uruchomienia kotłowni w bloku 32 nastąpiło wygaszenie pieców węglowych i zamknięcie pracy kotłowni węglowej o mocy 1,05 MW.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Żuławy” z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą “Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) – o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane – w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.