Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy” z siedzibą w Cedrach Wielkich przy Leśnej 32 zwołuje na dzień 12.06.2023 r. godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy”.