Administrator Nieruchomości Żuławy

Celem naszej działalności są kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz domków jednorodzinnych.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa oraz osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości. Kładziemy nacisk na dbałość o Państwa majątek poprzez wykonanie czynności administracyjnych, technicznych i księgowych na wysokim poziomie, oraz aktywne doradztwo zapewniające zabezpieczenie i podwyższenie wartości rynkowej nieruchomości.

Mamy świadomość jak ważne jest, aby nasz Klient mógł skoncentrować się na innych sprawach mając pewność, że o Jego majątek zatroszczą się profesjonaliści.

Wykorzystujemy nowoczesne metody usprawniające obsługę wspólnoty i kontakt z mieszkańcami za pomocą poczty elektronicznej. Na przestrzeni lat zdobyliśmy doświadczenie w obsłudze budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wymagających pod względem eksploatacyjnym. Wymagania stawiane przez mieszkańców, właścicieli i kontrahentów motywują nas do podnoszenia kwalifikacji, wprowadzania wyższych standardów i nowych usług.

Administrator Nieruchomości „Żuławy” pod firmą Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Żuławy” zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami od 1985r.

Dla Państwa wygody i satysfakcji do dyspozycji stawiamy wszystkie posiadane przez nas zasoby.

Liczymy, że poniższa oferta będzie dla Państwa satysfakcjonująca. Gotowi jesteśmy do niezobowiązującego spotkania w celu szerszej prezentacji i udzielenia dodatkowych informacji.

Kontakt w sprawie spotkania: Urszula Grzyb 586836054 lub Adam Sitek 604075323

W ramach obsługi nieruchomości proponujemy:

 1. Przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy;
 2. Administrowanie nieruchomością;
 3. Obsługę finansowo-księgową;
 4. Obsługę techniczną nieruchomości;
 5. Obsługę prawną Wspólnoty.

Zakres świadczonych usług:

 • analiza kosztów eksploatacyjnych pod kątem ich racjonalnej aktualizacji;
 • obsługa najemców;
 • usuwania awarii i usterek, pogotowie techniczne;
 • obsługa książki obiektu i dokumentacji technicznej;
 • prowadzenie ewidencji (np. lokali, właścicieli, gruntów);
 • udział przy negocjowaniu i zawieraniu umów z dostawcami;
 • zwiększanie współczynnika powierzchni mieszkalnej;
 • wsparcie przy wyborze najkorzystniejszego ubezpieczenia nieruchomości;
 • reprezentacja właścicieli na zewnątrz: urzędy skarbowe, sądy;
 • obsługa księgowa wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad płatnościami, windykacja, negocjacje spłat;
 • obsługa prawna;
 • organizowanie zebrań Wspólnoty wraz z opracowaniem stosownych dokumentacji;
 • opracowanie planów remontowych, gospodarczych;
 • przygotowanie sprawozdań rocznych;
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych;
 • prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty;
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji, opłacanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych;
 • przeglądy bieżące i okresowe nieruchomości i instalacji;
 • przeglądy gwarancyjne;
 • prowadzenie rejestru usterek i zgłoszeń;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości;
 • pielęgnacja terenów zieleni w okresie letnim i utrzymanie odśnieżonych ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym;
 • przygotowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na usługi i dostawy;
 • gromadzenie ewidencjonowanie i przechowanie dokumentacji w archiwum;
 • redagowanie projektów regulaminów, uchwał, zaświadczeń i oświadczeń oraz innych dokumentów na zlecenie Zarządu.