Historia Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa “Żuławy” w Cedrach Wielkich powstała z inicjatywy pracowników SKR, którzy w październiku 1981 r. skierowali pisma w tej sprawie do Urzędu Gminy i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Pierwsze posiedzenie założycielskie obyło się dn. 30 października 1981 r. i wzięło w nim udział 25 członków. Uchwalony został Statut Spółdzielni i wybrano Zarząd w składzie: Edward Woźniak – Przewodniczący Zarządu; Lechosław Linka; Edward Wójcik, oraz Radę Nadzorczą w składzie: Henryk Bieliński; Stanisław Jakimczyk; Jan Wawer; Zbigniew Dołęgowski; Zdzisław Musiał. Na posiedzeniu Rady podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu na budowę trzech pierwszych bloków (obecnie bloki: 32, 30, 28 przy ul. Leśnej w Cedrach Wielkich) i tak zaczęła się historia…

Osiedla

Majątek Spółdzielni stanowią obecnie dwa osiedla mieszkalne o ogólnej powierzchni mieszkaniowej: 9942,57 m2 w 179 lokalach.

Charakterystyka obiektów:

Bloki mieszkaniowe:

 • Bloki dziesięciorodzinne – szt. 10
 • Bloki trzydziestorodzinne – szt. 2

Kotłownie:

 • Kotłownia gazowa o mocy 2 x 140 kW – szt. 2
 • Pompy ciepła o mocy 40kW – 10 szt
 • Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 154kW

Nieruchomości osiedla Cedry Wielkie, dla których zostały założone Księgi Wieczyste:

 • Blok nr 32; powierzchnia działki 1395; KW GD1G; nr działki 487/11; KW GD1G/00269989/2
 • Blok nr 30; powierzchnia działki 1808; KW 39092; nr działki 487/10; KW GD1G/00212425/7
 • Blok nr 28; powierzchnia działki 1853; KW 39092; nr działki 487/9; KW GD1G/00214037/4
 • Blok nr 26; powierzchnia działki 1730; KW 39092; nr działki 487/8; KW GD1G/00271014/4
 • Blok nr 24; powierzchnia działki 2036; KW 39092; nr działki 487/7; KW GD1G/00219235/7
 • Blok nr 22; powierzchnia działki 2445; KW 39092; nr działki 487/6; KW GD1G/00216602/0
 • Blok nr 20; powierzchnia działki 1799; KW 39092; nr działki 487/5; KW GD1G/00227507/4
 • Blok nr 18; powierzchnia działki 1843; KW 39092; nr działki 487/4; KW GD1G/00039092
 • Blok nr 16; powierzchnia działki 1832; KW 39092; nr działki 487/3; KW GD1G/00230292/7
 • Blok nr 14; powierzchnia działki 1655; KW 39092; nr działki 487/2; KW GD1G/00230294/1
 • Droga wewnętrzna ; powierzchnia działki 3655; KW 39092; nr działki 487/1
 • Kotłownia; powierzchnia działki 669; KW GD1G/00269989/2; nr działki 487/12
 • Działka niezabudowana; powierzchnia działki 2842; KW 39092; nr działki 487/13
 • Działka niezabudowana; KW 39092;  487/14 (pow. 0,0142ha)
 • Działka niezabudowana; KW 39092; 487/15 (pow.0,2700ha)
 • Działka niezabudowana; powierzchnia działki 1600; KW 42900; nr działki 169/1
 • Lokalizacja: Cedry Wielkie, przylega bezpośrednio do ul. Leśnej, trasa wylotowa do drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa, odległość od Gdańska – 25 km.
 • Drogi wewnętrzne: własność SM L-W “ŻUŁAWY”
 • Liczba bloków: 10
 • Powierzchnia mieszkaniowa i użytkowa: 6599,176 m2
 • Liczba lokali: 119
 • Centralne ogrzewanie: moc łączna 400kW
 • Woda i ścieki: zasilanie w wodę i odbiór ścieków realizowane poprzez zewnętrzne przedsiębiorstwo
 • Obsługa substancji mieszkaniowej: SZTIN Tomasz Sznajder
 • Miejsca postojowe: zadaszone (garaże) znajdują się na gruncie SM L-W “ŻUŁAWY”
 • Nieczystości stałe: zabudowane pojemniki – obsługuje firma zewnętrzna

Nieruchomości osiedla Pruszcz Gdański, dla której zostały założone Księgi Wieczyste

 • Działka 9/39 o powierzchni 0,3947ha przypisana do bloku nr 7; KW nr GD1G/00207033/4
 • Działka 9/40 o powierzchni 0,3939ha przypisana do bloku nr 9; KW GD1G/00215212/2
 • Działka 9/41 o powierzchni 0,2837ha; KW 41055
 • Działka 9/42 o powierzchni 0,1215ha droga; KW 41055
 • Lokalizacja: Pruszcz Gdański, przylega bezpośrednio do ul. Obr. Westerplatte
 • Powierzchnia działki: 1,1938 ha
 • Droga wewnętrzna: organizacja ruchu na drodze
 • Liczba bloków: 2
 • Powierzchnia mieszkaniowa: 3343,4 m2
 • Liczba lokali: 60.
 • Centralne ogrzewanie: dwie kotłownie gazowe o mocy 140 kW.
 • Woda i ścieki: zasilanie w wodę i odbiór ścieków realizowane poprzez zewnętrzne przedsiębiorstwo
 • Obsługa substancji mieszkaniowej: SZTIN Tomasz Sznajder
 • Telewizja Kablowa: Multimedia
 • Garaże: blaszane będące własnością Członków Spółdzielni na gruncie SM L-W “ŻUŁAWY”
 • Nieczystości stałe: zabudowane wiatą śmietnikową