Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac – C.O. i CWU

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim jest w trakcie realizacji projektu obejmującego zakresem termomodernizację budynku (ściany fundamentowe i nadziemne), likwidację gazowych podgrzewaczy wody, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz budowę węzła dwu-funkcyjnego.

Środki na przeprowadzenie inwestycji pochodzić będą: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz własnych środków Funduszu Remontowego.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogu formalnego WFOŚiGW a także mając na uwadze dotychczasową współpracę zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie i złożenia oferty na:
– zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego na potrzeby C.O. i C.w.u.
– likwidację gazowych podgrzewaczy wody
– budowę instalacji ciepłej wody użytkowej

Poniżej przesyłamy link do posiadanej dokumentacji technicznej oraz dokumentów postępowania konkursowego. dok. konkursu:
https://drive.google.com/drive/folders/13GMyEJwb4cfpBxU_p0RQxNDXEEfPw4yV?usp=sharing
Dokumentacja techniczna:
https://drive.google.com/drive/folders/1LCA0dIuMd8bhlOV_fEtqC_JbRTsBNuNn?usp=sharing

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac termomodernizacji budynku Wojska Polskiego 12

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim jest w trakcie realizacji projektu obejmującego zakresem termomodernizację budynku (ściany fundamentowe i nadziemne).

Środki na przeprowadzenie inwestycji pochodzić będą: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz własnych środków Funduszu Remontowego.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogu formalnego WFOŚiGW, mając na uwadze dotychczasową współpracę zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie i złożenia oferty na:

  1. izolację ścian piwnic nad ziemią
  2. izolacja ścian fundamentowych
  3. izolacja ścian nadziemnych zewnętrznych
  4. izolację stropodachu nad przybudówką
  5. wymiana stolarki okiennej klatek i wiatrołapów


Poniżej przesyłamy link do posiadanej dokumentacji technicznej oraz dokumentów postępowania konkursowego.
dok. konkursu:
https://drive.google.com/drive/folders/1Fo179LtXQP3W0DshM3X8pDqXmd8Id7Pd?usp=sharing
Dokumantacja techniczna:
https://drive.google.com/drive/folders/1LCA0dIuMd8bhlOV_fEtqC_JbRTsBNuNn?usp=sharing