Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Żuławy” w Cedrach Wielkich ul. Leśna 32, ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności na lokal mieszkalny położony w Cedrach przy ul. Leśnej 30/1.

Szczegóły znaleźć można w poniższym dokumencie: