Spółdzielnia Mieszkaniowa Żuławy Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Żuławy" w Cedrach Wielkich powstała z inicjatywy pracowników SKR, którzy w październiku 1981 r. skierowali pisma w tej sprawie do Urzędu Gminy i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Pierwsze posiedzenie założycielskie obyło się dn. 30 października 1981 r. i wzięło w nim udział 25 członków. Uchwalony został Statut Spółdzielni i wybrano Zarząd: Edward Woźniak - Przewodniczący Zarządu; Lechosław Linka; Edward Wójcik, Radę Nadzroczą: Henryk Bieliński; Stanisław Jakimczyk; Jan Wawer; Zbigniew Dołęgowski; Zdzisław Musiał oraz podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu na budowę trzech pierwszych bloków (obecnie bloki: 32, 30, 28 przy ul. Leśnej w Cedrach Wielkich).

Aktualności

Telefony

Informacja


W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego nasza spółdzielnia rozważa możliwość budowy mieszkań lokatorskich na gruntach będących własnością spółdzielni.
Link do strony informacyjnej - http://mieszkanialokatorskie.pl/

Sprawozdanie z realizacji zadania


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 32 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w październiku 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 32 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 16 kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 14500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 32 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 244353,00 zł, w tym w formie pożyczki 181520,00 zł oraz w formie dotacji 62833,00 zł.

Kotłownia bloku 32 jest ostatnim etapem. Z chwilą uruchomienia kotłowni w bloku 32 nastąpiło wygaszenie pieców węglowych i zamknięcie pracy kotłowni węglowej o mocy 1,05 MW.

Informacja


2015 rok

Leśna 22


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono pierwsze zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Pierwsze zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 22 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w grudniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 22 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 19kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 17000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia pierwszego zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 22 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 262 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 192 986,00 zł oraz w formie dotacji 69 367,00 zł.

Realizacja pierwszego zadania pozwoliła osiągnąć założone cele ekologiczne między innymi poprzez ograniczenie emisji o 49,25 Mg CO2/rok.

2016 rok

Leśna 14


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 14 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w maju 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 14 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 14kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 13000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 14 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 232 199,00 zł, w tym w formie pożyczki 173 720,00 zł oraz w formie dotacji 58479,00 zł.

Leśna 16


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 16 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w maju 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 16 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,5kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 11500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 16 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 223 352,00 zł, w tym w formie pożyczki 168 046,00 zł oraz w formie dotacji 55 306,00 zł.

Leśna 18


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 18 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w czerwcu 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 18 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,5kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 14500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 18 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 247353,00 zł, w tym w formie pożyczki 183436,00 zł oraz w formie dotacji 63917,00 zł.

Leśna 20


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 20 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w czerwcu 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 20 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,5kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 12500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe było odłączenie budynku nr 20 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 229 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 171 908,00 zł oraz w formie dotacji 57 445,00 zł.

Leśna 24


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 24 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w lipcu 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 24 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,50kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 14000kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe jest odłączenie budynku nr 24 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 241 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 179 602,00 zł oraz w formie dotacji 61 751,00 zł.

Leśna 26


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 26 w Cedrach Wielkich) zakończyło się w lipcu 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 26 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,25kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 13800kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe jest odłączenie budynku nr 26 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 239 853,00 zł, w tym w formie pożyczki 178 642,00 zł oraz w formie dotacji 61 211,00 zł.

Leśna 28


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 28 w Cedrach Wielkich) zakończyło się we wrześniu 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 28 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 16kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 14500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe jest odłączenie budynku nr 28 ze zbiorczej kotłowni węglowej.

Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 244 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 181 520,00 zł oraz w formie dotacji 62 833,00 zł.

Leśna 30


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Żuławy" z siedzibą przy Leśnej 32 w Cedrach Wielkich informuje, że zakończono zadanie projektu modernizacji źródła ciepła na osiedlu Cedry Wielkie. Zadanie pod nazwą "Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - Prosument dla Pomorza (ul. Leśna 30 w Cedrach Wielkich) zakończyło się we wrześniu 2016r.

W ramach zadania wybudowano w bloku nr 30 kotłownię (dwu-sprężarkowa pompa ciepła) - o mocy 40kW oraz wykonano dolne źródło z pionowymi sondami o łącznej długości ok. 828mb. W kotłowni zastosowano elektroniczne pompy centralnego ogrzewania i dolnego źródła o niskim poborze energii elektrycznej. Regulacja parametrów Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej odbywa się w automatycznie. Ponadto w ramach pierwszego zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 16kWp. Instalacja dobrana została w taki sposób, aby cały prąd produkowany z energii słońca (ok 14500kWh/rocznie) był wykorzystywany przez kotłownię. W wyniku zakończenia zadania projektu możliwe jest odłączenie budynku nr 30 ze zbiorczej kotłowni węglowej. Koszty kwalifikowane - w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zrealizowanego zadania wyniosły 244 353,00 zł, w tym w formie pożyczki 181 520,00 zł oraz w formie dotacji 62 833,00 zł.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.wfosigw.gda.pl

Sekretariat - Biuro Zarządu
Anna Kobierska
tel: 58 683 60 54
fax: 58 683 60 54

Awarie, remonty i zgłoszenia
SZTIN - Tomasz Sznajder
tel: 505 835 999